Immo Parlement

Het gebouw voor Immo Parlement grenst aan 3 straten: Leuvenseweg, Parlementstraat en IJzerenkruisstraat. Vermits het gebouw wind- en waterdicht werd gemaakt door de Regie der Gebouwen, moesten er geen structurele werken uitgevoerd worden buiten het creëren van een extra liftschacht. De gevels werden gereinigd met water onder lichte druk. T.h.v. het trottoir werd een anti-graffiti laag geplaatst. Het gebouw telt in totaal 7 niveaus, waarvan 1 volledig ondergronds en 1 gedeeltelijk ondergronds. Deze niveaus worden gebruikt enerzijds als technische ruimte, anderzijds als archieven. Op de bovengrondse verdiepingen werd alles gestript zodat er opnieuw bepleisterd kon worden. De technieken werden vernieuwd en er werden metalen verlaagde plafonds geplaatst, tesamen met een verhoogde vloer met tapijt. Ook de binnendeuren werden hernieuwd en alles werd geschilderd. Op het 3e verdiep is er een grote ruimte “kapel” genoemd. Deze kan gebruikt worden als landschapsbureel.

Type: Leuvenseweg 38 te 1000 Brussel
Opdrachtgever: Immo Parlement nv
Architect: Group Teams
Studiebureau Stabiliteit: M & A Van Wetter bvba
Studiebureau Technieken: Marcq & Roba nv
Oppervlakte bovengronds: 4.279 m²
Oppervlakte ondergronds: 1.269 m²
Aanvang der werken: 1 april 2006
Einde der werken: 2 april 2007
Uitvoeringstermijn: 12 maanden