KPN Belgium

Het complex omvat een groot computercentrum, kantoorruimtes voor 600 personen, een cafetaria en een restaurant. Het hart van het gebouw wordt gevormd door de helpdeskruimte die verspreid is over twee verdiepingen. Er is gestreefd naar maximale openheid, vandaar dat men opteerde voor een groot centraal atrium met twee bureelvleugels aan weerszijden en grote glaspartijen. Loopbruggen vergemakkelijken de horizontale verbindingen tussen de twee vleugels. Het gebouw telt vier bovengrondse verdiepingen. Van de drie ondergrondse niveaus zijn er twee voor parking bestemd en één voor de centrale computerruimte.

Type: Kantoorgebouw
Ligging: Medialaan 50 – 1800 Vilvoorde
Opdrachtgever: Wetinvest nv
Architect: Jaspers – Eyers Architects bvba
Studiebureau Stabiliteit: VFD-Fugro nv
Studiebureau Technieken: Smits Engineering nv
Oppervlakte bovengronds: 12.000 m²
Buitenaanleg: 15.000 m²
Aanvang der werken: 1 februari 1998
Einde der werken: 1 juni 1999
Uitvoeringstermijn: 20 maanden