Montindu

Dit kantoorgebouw werd opgericht op de hoek van de Nijverheidsstraat en de Montoyerstraat te Brussel, gelegen in het Europese kwartier. Het gebouw bestaat uit 2 ondergrondse verdiepingen, een gelijkvloers en 8 bovengrondse verdiepingen. De ondergrondse verdiepingen werden ingericht als parking, archief en als technische ruimtes. Het gelijkvloers en de verdiepingen doen dienst als kantoorruimte, waarbij een gedeelte van de 8ste verdieping wordt benut voor de technische installatie. 

De achteraf bijbestelde inrichtingswerken werden voltooid in april 2013.

Type: Afbraak & nieuwbouw kantoorgebouw
Ligging: Nijverheidsstraat 6 – 1000 Brussel
Bouwheer: Montindu nv
Architect: Jaspers – Eyers Architects bvba
Project manager: thv Montoyer (KVH – Landsbeeck)
Studiebureau Stabiliteit: Abcis – Van Wetter nv
Studiebureau Technieken: VK Engineering nv
Studiebureau Akoestiek: Venac bvba
Controlebureau: Seco cv
Veiligheidscoördinatie: Bureau d’études PS2 bvba
E-peil: E 90
K-peil: K 45
Oppervlakte bovengronds: 6.333 m²
Oppervlakte ondergronds: 1.616 m²
Aanvang der werken: mei 2010
Einde der werken: april 2013
Uitvoeringstermijn: 36 maanden